Menu Zamknij

GRUPA DOCELOWA

GRUPA DOCELOWA TO:

 • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
 • spółdzielnie socjalne i podmioty ekonomii społecznej;
 • pracownicy przedsiębiorstw, spółdzielni socjalnych i podmiotów ekonomii społecznej

 z subregionu pilskiego, jednego z powiatów:

 • chodzieskiego,
 • czarnkowsko-trzcianeckiego,
 • pilskiego,
 • wągrowieckiego,
 • złotowskiego.

WSPARCIE SKONCENTROWANE JEST W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 • przedsiębiorstwach, podmiotach ekonomii społecznej z subregionu pilskiego działające w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji RIS2030 (tj. główne PKD): biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, wnętrza przyszłości, przemysł jutra, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój oparty na ICT, nowoczesne technologie medyczne;
 • usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji;
 • kobietach;
 • osobach z niepełnosprawnościami.

PODSTAWOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z GRUPĄ DOCELOWĄ:

 • WARUNKI PODSTAWOWE:
  – podmiot ubiegający się o wsparcie należy do przedsiębiorstw, podmiotów ekonomii społecznych i ma siedzibę (lub oddział) na terenie województwa wielkopolskiego – w subregionie pilskim;
  – podmiot nie otrzymuje wsparcia w tym samym zakresie z innych programów, w tym z poziomu krajowego;
  – pracownik został skierowany przez swojego pracodawcę.
 • Podmiot wsparcia musi prowadzić działalność gospodarczą minimum 3 miesiące (w tym też oddział na terenie subregionu pilskiego) przed złożeniem formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami do projektu.
 • Pracownicy zgłaszani do projektu i zatrudniani na podstawie umów – zleceń, muszą pracować na minimum 80 godzin w miesiącu.
 • Pracownicy zgłaszani do projektu i zatrudniani na podstawie umów o pracę, muszą być zatrudnieni na minimum ½ etatu.
 • Pracownicy kierowani na usługi rozwojowe muszą posiadać co najmniej 3-miesięczny staż pracy u danego Uczestnika projektu.
Skip to content